Latvijas mikrobiologu biedrība
Mikrobi veido būtiskas savstarpējās attiecības…