Latvijas mikrobiologu biedrība
Mikrobi veido būtiskas savstarpējās attiecības…

  Uzvārds Vārds Iestāde
1 Alksne Laura Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
2 Babarikina Anna Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts
3 Babarikins Dmitrijs Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts
4 Balode Valda LU Bioloģijas fakultāte
5 Čakstiņa Inese Rīgas Stradiņa universitāte
6 Čudars Edgars LU Bioloģijas fakultāte
7 Dauss Edgars LU Bioloģijas fakultāte
8 Deņisova Jana LU Bioloģijas fakultāte
9 Dimanta Ilze LU Bioloģijas fakultāte
10 Dumpe Gundega LU Bioloģijas fakultāte
11 Eglīte Lāsma Rīgas Stradiņa universitāte
12 Eze Daina LU Bioloģijas fakultāte
13 Grantiņa-Ieviņa Lelde Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
14 Griba Tatjana  
15 Hrustaļova Gaļina LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
16 Hutornojs Vladimirs Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
17 Ignatoviča Vita Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
18 Irbe Ilze Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
19 Ivaščenko Maija  
20 Jākobsone Maija AS Grindeks
21 Janberga Anna Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
22 Kalnenieks Uldis LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
23 Kampeniusa Ināra LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
24 Kralliša Irina LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
25 Krūmiņa Guntra Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts
26 Kuļikova Diāna LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
27 Ķibilds Juris Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
28 Liepiņš Jānis LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
29 Makarenkova Gaļina LU Bioloģijas fakultāte
30 Maļinovskis Uldis LU Ķīmiskās fizikas institūts
31 Muižnieks Indriķis LU Bioloģijas fakultāte
32 Mutere Olga LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
33 Neibergs Miks AS Grindeks
34 Nikolajeva Vizma LU Bioloģijas fakultāte
35 Patetko Liene LU Bioloģijas fakultāte
36 Petriņa Zaiga LU Bioloģijas fakultāte
37 Poppele Ieva LU Bioloģijas fakultāte
38 Ramata-Stunda Anna LU Bioloģijas fakultāte
39 Ramniece Vija  
40 Rapoports Aleksandrs LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
41 Rasa Santa Rīgas Stradiņa universitāte
42 Ratkeviča Diāna AS Grindeks
43 Rostoks Nils LU Bioloģijas fakultāte
44 Rozenfelde Linda LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
45 Rukliša Maija LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
46 Rūmnieks Jānis Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
47 Saulīte Vaira Rīgas Stradiņa universitāte
48 Savenkova Ludmila LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
49 Semjonovs Pāvels LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
50 SIA Biosan   SIA Biosan
51 Silamiķele Baiba LU Bioloģijas fakultāte
52 Skudra Līga LLU
53 Smiltiņa Dace LLU
54 Strepmane Ilze Rīgas Stradiņa universitāte
55 Strikauska Silvija LLU
56 Šteinberga Vilhelmīne LLU
57 Toma Malda Maija  
58 Trofimova Jūlija Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
59 Valucka Sintija Zemgales vidusskola
60 Vilcāne Jūlija Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs
61 Vulfa Līvija  
62 Zaļā Dzintra LU Bioloģijas fakultāte
63 Zikmanis Pēteris LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts